Onderhoud

Het bestuur zal zorg dragen dat de afrasteringen, de paden, de groen­voorziening en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden. De beplanting op de graven dient door of namens de rechthebbende te worden verzorgd.