Welke mogelijkheden biedt de begraafplaats:
Een één of twee persoonsgraf (naast elkaar) voor de duur van twintig jaar dat is verleend aan een recht-hebbende. Dit recht kan worden verlengd. De asbus kan geplaatst worden in het columbarium. Een nis van het columbarium biedt plaats voor maximaal twee asbussen. De asbus kan geplaatst worden in een urnengraf. De as van een dierbare kan verstrooid worden op het verstrooiingsveld. Er wordt een persoonlijk gedenkplaatje op de gedenkzuil verzorgd.

Wie mogen er begraven worden:
Alle inwoners van het kerkelijk gebied van Klarenbeek en de personen die lid zijn van een van beide kerken. Oud Klarenbeekers die naar de verzorgingstehuizen zijn vertrokken. Mensen die een sociaal en/of maatschappelijke binding hebben behouden met Klarenbeek. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken en toestaan dat anderen op de begraafplaats worden begraven.