WELKOM OP ONZE WEBSITE

Nieuwsflits

Het bestuur van de Stichting heeft met goedkeuring van de Raad van Toezicht geinvesteerd in de aankoop van het kerkgebouw aan de Kerkweg te Klarenbeek. Hierdoor was het mogelijk om in het kerkgebouw een aula en een familiekamer te vestigen. Hiermede is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan, t.w. het realiseren van een aula.

Verdere informatie:
Het voert te ver om op deze website alle regels van het begraafplaatsreglement van “Het Heidepark” in te gaan. Aan deze beknopte weergave kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wie zich van tevoren uitgebreid wil laten informeren kan een telefonische afspraak maken met een van de bestuursleden.

Meer informatie